TP-Link Omada

Inteligentné riešenia SDN pre podnikovú sieť.

Hotely | Školy | Obchody | Kancelárie | a omnoho viac

Gatewaye, Switche, Prístupové body, Kontrolery

Softwarovo definovaná sieť (SDN) s cloudovým prístupom

Platforma Omada SDN (Software-defined networking) integruje sieťové zariadenia, vrátane prístupových bodov, switchov a gatewayov a poskytuje 100%-nú centralizovanú správu. Omada vytvára vysoko škálovateľnú sieť – kompletne spravovateľnú z jedného rozhrania.
 Poskytuje káblové a bezdrôtové pripojenie, je ideálna pre použitie v ubytovacích zariadeniach, reštauráciách, vzdelávacích inštitúciách, obchodoch, kanceláriách a mnohých ďalších miestach.

Zjednotené rozhranie správy Kontrolery Cloudový prístup
Ubytovanie

Ubytovanie

Vysoká kvalita a pokrytie signálom

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vysoká hustota klientov

Obchody

Obchody

Kaptívny portál pre ľahké prihlásenie zákazníkov prepojené s reklamou

Kancelárie

Kancelárie

Bezdrôtové a káblové pripojenie

Stravovanie

Stravovanie

Plné Wi-Fi pokrytie i vo veľmi exponovaných priestoroch

Vzdialená centrálna správa bez problémov.

100%-ná centralizovaná správa siete nezávislá na geolokalite jej častí – všetko je spravované cez jedno rozhranie odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

CMSYii
 

Omada cloudový kontroler

Bez dodatočných nákladov na obstaranie HW a jeho inštaláciu.

 

Omada hardvérový kontroler

Fungujúci aj bez spustenia PC alebo servera.

 

Omada softvérový kontroler

Bez dodatočných poplatkov.

Zero touch provisioning pre efektívny rozvoj siete

Omada zero-touch provisioning dovoľuje vzdialený rozvoj a konfiguráciu rozsiahlych sietí, vďaka ktorej odpadá nutnosť vysielať pracovníka priamo na miesto. Služba Omada cloud zaisťuje efektívny rozvoj ruka v ruke s nízkymi nákladmi.

Zapojte zariadenie

Krok 1

Zapojte zariadenie z portfólia produktov Omada v mieste inštalácie a pripojte ho k internetu.

Vyberte konkrétne zariadenie

Krok 2

Vyberte konkrétne zariadenie v Omada Cloude.

Konfiguračný súbor

Krok 3

Zariadenie automaticky obdrží konfiguračný súbor z cloudu.

Vzdialená kontrola

Krok 4

Užívajte si 100%-nú vzdialenú kontrolu.

Technológia umelej inteligencie pre vyšší výkon a jednoduchšiu údržbu celej siete

Inteligentná sieťová analýza, upozornenia a optimalizácia*

Analyzuje potenciálne problémy v sieti a posiela návrhy optimalizácie pre vyšší výkon siete.
Alokuje chyby v sieti, varuje a upozorňuje užívateľa, generuje riešenia pre zníženie rizík.

Inteligentná sieťová analýza

Automatický výber kanálu a vhodné nastavenia výkonu*

Pomocou automatického výberu vhodného kanálu v závislosti na okolitých prístupových bodoch, vrátane nastavenia správneho vysielacieho výkonu, poskytuje vysokú efektivitu a optimalizáciu bezdrôtovej siete.

Automatický výber kanálu

Udeľujte rôzne užívatelské práva pre prevádzku

Za účelom zvýšenia efektivity správy a zabezpečenia môžete udeľovať užívateľom rôzne oprávnenia. Správa pre viac užívateľov, viacúrovňové oprávnenia a možnosť pridávať administrátorov podľa potreby umožňuje flexibilnú prevádzku a údržbu siete.

Uživateľské práva pre správu

Inteligentný a jednoduchý monitoring

Intuitivná pracovná plocha zjednodušuje prácu a poskytuje reálny prehľad o stave siete a jej využití, vrátane samotnej prevádzky. Rovnako sú k dispozícii informácie o kondícii siete, upozornenia pri výskyte neštandardných udalostí a rôzne notifikácie. Môžete sledovať kľúčové dáta pre dosiahnutie lepších obchodných výsledkov.
Grafická topológia siete pomáha IT administrátorom rýchlo identifikovať a lokalizovať akýkoľvek problém v sieti.

Report stavu siete
Kontrola distribúcie prevádzky
Grafická topológia siete

Rozsiahla ochrana pre celú sieť

Lepšia ochrana

Lepšia ochrana pre súkromie užívateľov

TP-Link Omada oddeľuje dáta pre správu siete od tých užívateľských, ktoré neprechádzajú cez cloud, pričom tak zaisťuje lepšiu ochranu súkromia.

Užívateľská prevádzka
Dáta pre správu siete
Gateway SafeStream JetStream Switch Prístupový bod Omada
Rozsiahle funkcie

Rozsiahle funkcie zabezpečenia

Silný firewall a pokročilé bezpečnostné funkcie chránia sieť a dáta.

Vysoko zabezpečená VPN

Silný firewall

URL/IP/MAC filtrovaný

Kontrola prístupu

Pokročilé šifrovánie WPA3

Kaptívny portál

Spoľahlivé spojenie aj v prostrediach s vysokou hustotou užívateľov.

Omada je vybavená podnikovými čipsetmi, vyhradenými anténami, pokročilými RF funkciami, automatickým výberom kanálov a nastavením výkonu podľa seba. Prístupové body Wi-Fi 6 a Wi-Fi 5 majú vysoké súbežné kapacity pre ešte pozoruhodnejší výkon vo vysokej hustote.